Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPEURHONDENSCHOOL CARE4DOGS

Voor alle tussen Speurhondenschool Care4dogs en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid:

 • De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht door zijn/haar hond, meegebrachte bezoekers of door bezoekers meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de speurhondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt.
 • Bij aanvang van de les moet de hond WA verzekerd zijn.
 • Speurhondenschool Care4dogs is niet aansprakelijk voor welke schade/diefstal/letsel dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de les of andere activiteit georganiseerd door Speurhondenschool Care4dogs.


Betaling:

 • U kunt de betaling van losse lessen voldoen middels een overschrijving per bank op rekeningnummer NL68KNAB0257478779 t.n.v Speurhondenschool Care4Dogs te Nieuwegein. Uw betaling dient dan vóór aanvang van de les te zijn bijgeschreven op genoemd rekeningnummer.
 • Bij aanpassingen van de trainingen bestaat de mogelijkheid dat de tarieven worden aangepast.
 • Indien het een workshop betreft dan ontvangt u een factuur die uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de workshop moet zijn voldaan.

Speurkaarten:

 • Indien u een speurkaart  van 5 lessen afneemt dan ontvangt u indien gewenst een factuur waarvan u het totaalbedrag moet voldoen vóór aanvang van de eerste speurles.
 • Speurkaarten van 5 lessen hebben een geldigheidsduur van 5 maanden. Deze geldigheidsduur gaat in op de datum dat de eerste les van de speurkaart is afgenomen.
 • Bij het door omstandigheden voor onbepaalde tijd niet meer kunnen speuren (door bijvoorbeeld blessure, overlijden van de hond, verhuizing, etc) komen de resterende lessen ná de geldigheidsduur van een speurkaart te vervallen.
 • Indien cursist, nadat hij/zij voor onbepaalde tijd gestopt is, het speuren weer wil oppakken, dan kan dit binnen de resterende geldigheidsduur van de speurkaart mits het speurrooster het toelaat.
 • Indien een bestaande cursist, nadat hij/zij voor onbepaalde tijd gestopt is, in een later stadium wil gaan speuren met bijvoorbeeld een andere hond en er is op dat moment geen speurplek beschikbaar dan krijgt die persoon gedurende één jaar voorrang op de wachtlijst.
 • Betaalde speurkaarten kunnen in geen enkele situatie worden gerestitueerd. De speurkaart is wel overdraagbaar aan derden.

Afzeggen van de les:
 • Annulering van de les kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.
 • Speurlessen die zijn afgesproken en korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Speurlessen die 24 uur of langer van tevoren wordt afgemeld worden niet in rekening gebracht.
 • Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt de les in overleg ingehaald.
 • Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Speurhondenschool Care4dogs het recht de les te cancelen. De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend.
 • Bij besmettelijke ziektes zoals bv. kennelhoest dient u contact met de instructeur op te nemen om te kijken of het verantwoord is om de les door te laten gaan.


Overige:

 • Op overeenkomsten gesloten met speurhondenschool Care4dogs is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
 • Bij aanvang van de les dient de cursist geen telefonisch contact te maken met derden.
 • Tijdens de les is het niet toegestaan om te roken.
 • Speurhondenschool Care4dogs traint uitsluitend met gediplomeerde instructeurs. Wij staan garant voor een cursist en hondvriendelijke wijze van lesgeven.
 • Indien de cursist op welke wijze dan ook dieronvriendelijke handelingen jegens zijn hond gebruikt waar de hond of les schade van ondervindt, behoudt speurhondenschool Care4dogs zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. Restitutie van het lesgeld is in dat geval niet mogelijk.
 • Cursisten dienen 18 jaar of ouder te zijn, jongere kinderen zijn vanzelfsprekend welkom onder begeleiding van een volwassene.
 • Door het invullen van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden van inschrijving, betaling en annulering te kennen en te aanvaarden.
 • De speurlessen gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en-of gezondheid van cursist of hond in het geding komt, wordt de les afgezegd. De cursist wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

November 2022


© Speurhondenschool Care4Dogs 2017 | Disclaimer